Image

Tối đầu tiên với máy ảnh mới của bố

Bố ơi con bay !

Bố ơi con bay !

Chó con tập bò

Chó con tập bò

Mimi 7 tháng

Giống mẹ Linh chưa này?

Tối đầu tiên với máy ảnh mới của bố

Cô gái quảng cáo Sữa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s